Historik

 

B. Kastrup transport Aps blev etableret 2003 og har hovedsageligt beskæftiget os med transport af affald, containerkørsel, jordkørsel og materiale kørsel fra div. grusgrave.

Direktør: Betina Carol-Kastrup

Miljø

 

Vi forpligter os til, som minimum at overholde den gældende miljølovgivning. Samtidig vil vi, igennem dialog med myndighederne tilskynde en løbende forbedring af gældende lovgivning, således at miljøet tilgodeses bedst muligt og hermed bliver praktisk håndterbart.

Modtagestationer

 

Med strategisk placerede modtageanlæg minimeres transporten af byggeaffaldet. Dette højner serviceniveauet for byggepladserne, og bidrager til den mest miljørigtige håndtering af affaldet.

Jordrensning 

Med B. Kastrup Transport som samarbejdspartner er du sikret kvalificeret råd og vejledning i behandlingen af jord fra udtagning af prøve, analyser af jord til bortkørsel og rensing ag evt. forurenet jord.